Տարբեր գնահատականներով` աշխարհում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 53-75%-ը և գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված տնտեսությունների 90-98%-ը կառավարվում են ընտանեկան ֆերմերային տնտեսությունների կողմից (Graeub et.al, 2016, Lowder et.al, 2016)։ Հայաստանում ևս ընտանեկան տնտեսությունները զգալի դեր ու նշանակություն ունեն երկրի գյուղատնտեսության մեջ, և այս հոդվածում կփորձենք ուսումնասիրել դրանց կարգավիճակն ու խնդիրները։ Կարդալ ավելին