Թափոնների մասին ՀՀ օրենքը, որն իր մեջ ներառում է 30 ենթաօրենսդրական ակտ, կատարողական տեսանկյունից իրեն չի արդարացնում

Յուրաքանչյուր ոլորտի օրենսդրական կարգավորումը և անհրաժեշտ օրենսդրական դաշտի առկայությունը դեռ չի նշանակում, որ այդ ոլորտի խնդիրներն ամբողջովին լուծված են: Բնապահպանական խնդիրների մեջ դա ավելի զգալի և շոշափելի է:

2004 թվականից ի վեր Հայաստանում գործում է §Թափոնների մասին¦ ՀՀ օրենքը, որի կիրառման համար ընդունվել է մոտ 30 ենթաօրենսդրական ակտ: Առաջին հայացքից կարելի է հետևություն անել, որ բազմաթիվ խնդիրներ արդեն իսկ ստացել են օրենսդրական կարգավորում, սակայն իրական պատկերն այլ է: Իհարկե, ելնելով միջազգային համաձայնագրերով սահմանված պահանջներից՝ Հայաստանը պարզապես պարտավոր է կարգավորել վտանգավոր և արդյունաբերական թափոնների հետ կապված հարցերը, սակայն այս ոլորտն ունի բազմաթիվ խնդիրներ՝ կապված գործող հանքավայրերի տարածքներում հին պոչամբարների պահպանման, դրանց ընթացիկ շահագործման, վերջիններիս ազդեցության՝ մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի վրա: Ի դեպ, հարկ է նշել, որ հենց §Թափոնների մասին¦ ՀՀ օրենքով են նախատեսվում արտոնություններ թափոնների գործածության օբյեկտներ ստեղծելիս: Սակայն մինչև օրս որևէ կազմակերպության կողմից արտոնությունների ստացման վերաբերյալ հայտ չի ներկայացվել: Կարդալ ավելին