Վերջին տարիներին կենդանիների առողջության ոլորտը հայտնվել է Հայաստանի և Վրաստանի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, որի արդյունքում այդ ոլորտում իրականացվում են տարբեր ծրագրեր, ինչպես պետական բյուջեի միջոցներով, այնպես էլ այնպիսի դոնոր կազմակերպությունների` ԱՄՆ գյուղատնտեսության դեպարտամենտի (USDA), Ավստրիական զարգացման համագործակցության գործակալության/Ավստրիական զարգացման գործակալության (ADC/ADA), ԱՄՆ պաշտպանության դեպարտամենտիսպառնալիքների նվազեցման գործակալության (DTRA) և այլ կազմակերպությունների ֆինանասական աջակցությամբ։ Կարդալ ավելին