• Հողի առանց վարի մշակումը բացառում է գութանի օգտագործումը եւ դիտարկում խոտհարքի մնացորդներն ու մոլախոտերը որպես թանկարժեք ռեսուրս»
  • Հողի առանց վար մշակման վիճակագրություն¦

Եթե 1999 թվականին առանց վար կամ զրոյական վարով հողագործությունը աշխարհում կիրառվել է 45 մլն հա տարածքի վրա, ապա 2003-ին  այն կազմել է մինչեւ 72 մլն հա,  իսկ 2009 թվականի դրությամբ հասել է 111 մլն հա, աճելով տարեկան 6 մլն հա-ով: Կարդալ ավելին