Լորդ Քեյմսին ուղղված Ուսումնասիրության ենթակա հարցերը նամակից 4 ապրիլի, 1769թ, 4 ապրիլի

Ի վերջո, Ազգն ունի հարստություն ձեռք բերելու երեք ուղի: Առաջինը՝ Պատերազմի միջոցով՝ ինչպես հռովմեացիները, ովքեր թալանում էին նվաճված Հարեւաններին: Սա Կողոպուտ է: Երկրորդը, Առեւտուրն է, որն, ըստ էության, Խաբեություն է: Երրորդը միջոցը Գյուղատնտեսությունն է՝ միակ ազնիվ ճանապարհը, որի միջոցով մարդը տեսնում է իրական Աճն այն Սերմի, որը դրել է Հողի մեջ՝ մի տեսակ շարունակական Հրաշքի նման, որտեղԱստված իր ձեռքն ի շահ նրա է շրաժում՝ որպես մաքուր Կյանքի եւ ողջախոհ Ջանասիրության Պարգեւ: Կարդալ ավելին