«Կուզեի լինել կով Հոլանդիայում»-Ջոն Քեյջ, կոմպոզիտոր

Բարձր կաթ­նատ­վու­թյուն ու­նե­ցող կո­վե­րին հո­տում պա­հե­լու մեկ «մո­գա­կան ու­ղի» չկափո­խա­րե­նը, կան մի շարք մի­ջո­ցա­ռում­ներ: Խոսքը հիմ­նա­րար մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին:

Հար­կա­դիր  սպան­դի  հիմ­նա­կան պատ­ճառ­նե­րի  վե­րա­ցու­մը կհան­գեց­նի  կո­վե­րի  բա­րե­կե­ցու­թյան բա­րե­լավ­մա­նը  եւ  տն­տե­սու­թյան  եկա­մուտ­նե­րի աճին: Կարդալ ավելին