Շատ երկրներում, ի տարբերություն Հայաստանի, մասնավոր անասնաբուժություն իրականացնում են անասնաբուժական ասոցիացիաների կողմից արտոնագրված անասնաբույժ-մասնագետները, ովքեր իրենց մասնավոր կլինիկաներում սպասարկում են ֆերմերային տնտեսություններին: Մասնագիտացված ասոցիացիաներն ապահովում են շարունակական ուսուցում, ինչպես նաև համակարգում աշխատանքները պետական և այլ օղակների հետ։

Զարգացած երկրներում մասնավոր անասնաբուժությամբ զբաղվող մասնագետները ստանում են շարունակական կրթություն, ինչը բարձրացնում է վերջիններիս մասնագիտական կարողությունները, և իրենք էլ իրենց հերթին կրթում են ֆերմերներին: Այսօր այդ շարունակական կրթության բացակայությունը բերում է գիտելիքի փոխանցման շղթայի խաթարման, ինչը հանգեցնում է ֆերմերների եկամուտների նվազմանը: Կարդալ ավելին