Կրպակատերը պարտքով ապրանք տալը անում է դա ոչ թե բարեհոգությունից ելնելով, այլ՝ հանուն իր շահերի: Ո՞րն է դրա շահը: Ժողովրդական խոսք կա՝ նվերի որակին չեն նայում. նույն կերպ մարդիկ չեն կարող բծախնդիր լինել պարտքով ձեռքբերված ապրանքի նկատմամբ: Այսպիսով, առանց փողի ապրանք տալով՝ կրպակատերը հնարավորություն է ստանում իրացնել վատ որակի ապրանքները, ինչպես նաև՝ մի փոքր ավելի բարձր գնով վաճառել դրանք: Ուստի, այն կորուստները, որ կրպակատերը կրում է փողի և պարտքերի ոչ ամբողջական վերադարձի դեպքում, փոխհատուցվում են անորակ ապրանքի վաճառքով անհամեմատ բարձր գներով:  Կարդալ ավելին