1.  ՎԵՐԱԾԵԼՈՎ ԽՈՉՆԴՈՏՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ
2.  ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ Է
3.  ՓՈՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
4.  ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԱՉՔԵՐՈՎ