«Որպես տնտեսական և քաղաքական միավորում` Եվրոպական Միությունը ձևավորվել է 1993 թվականին: Ներկայում դրա կազմի մեջ է մտնում 28 երկիր (2013 թվականին ԵՄի անդամ դարձած Խորվաթիան վիճակագրության մեջ դեռևս ներառված չէ): Առաջին անգամ կաթի արտադրության քվոտաները սահմանվեցին 1984 թվականի ապրիլին, երբ Եվրոպական տնտեսական համայնքը, որը նախորդում էր Եվրամիությանը, միավորեց տասը պետություն: Կաթի արտադրության սահմանափակումը հարկադրված միջոց էր…¦

 Քվոտաների պատմությունը

Կաթնային անասնապահության զարգացման գործում իներցիայի ուժը շատ մեծ է: 1970-ականներին կաթնային նախրի հետ տարվող նպատակաուղղված աշխատանքը, մարգագետնարոտային տնտեսության կատարելագործումը, հում կաթի գնադրման ճկունությունը նպաստեցին կովերի մթերատվության արագ բարձրացմանը: Սա համընկավ այն շրջանի հետ, երբ սերուցքային կարագի փոխարեն գնորդները սկսեցին ակտիվորեն օգտագործել բուսական յուղ և մարգարին: Կաթի կայուն ավելցուկները դարձան մեծ խնդիր, քանի որ հում կաթն անհնար էր պահեստավորել:

Անհրաժեշտություն առաջացավ կարգավորել Եվրամիության երկրների, ինչպես նաև շուկայական տնտեսություն ունեցող այլ պետությունների կաթի արտադրությունը:

Ժամանակ առ ժամանակ նման խնդիրներ առաջանում են նաև Հայաստանում, երբ, կաթնամթերքի գների բարձրացման պատճառով, նվազում է պահանջարկը: Սակայն նման սրությամբ, ինչպես դա տեղի է ունենում Եվրոպայում, Հայաստանում այդ խնդիրները չեն ծագում. հայրենական անասնապահությունը գտնվում է զարգացման այլ փուլում, և  մենք մշտապես մտահոգված ենք, ընդհակառակը, հումքի սակավությամբ:

Բարդ է կարգավորել կաաթի ոլորտը վերջինիս արտադրության չընդհատվող բնույթի պատճառով։ Դրանով է պայմանավորված բազմակողմանի կարգավորման անհրաժեշտությունը: Սկզբում Եվրամիությունում արտադրության ծավալները փորձում էին կարգավորել գնային բարդ մեխանիզմի, սուբսիդիաների և հարկերի օգնությամբ: Սակայն այդ միջոցների հանրագումարն անգամ չլուծեց հիմնախնդիրը: Ուստի որոշում կայացվեց համակարգ ներմուծել ոչ շուկայական մեխանիզմ` քվոտաներ սահմանել կաթի արտադրության համար, այսինքն` արտադրությունը սահմանափակել ուղղակի վարչարարությամբ: Ենթադրվում էր, որ քվոտաները կգործեն մինչև 1989 թվականը, սակայն հետագայում այդ ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2015 թվականը:

1981-1983 թվականներին պետության համար քվոտաների չափը սահմանվել էր առավելագույն տարեկան արտադրության մակարդակով` գումարած 1%: Սահմանված քվոտաներից բարձր կաթ արտադրելու դեպքում երկրները պարտավոր էին վճարել, այսպես կոչված, համատեղ պատասխանատվության հարկ: Գյուղատնտեսության ազգային նախարարությունները բաշխում էին քվոտաներն իրենց ֆերմերների միջև: Քվոտաները գերազանցելու դեպքում կարգազանց ֆերմերները վճարում էին համատեղ պատասխանատվության հարկ: Ընթացիկ տարում Իռլանդիայում ԵՄ-ի ստանդարտներին համապատասխանող կաթի բազային արժեքը 0,38 եվրո է կազմում, իսկ քվոտայից բարձր արտադրված յուրաքանչյուր լիտրի դիմաց վճարվում է հավելյալ  0,29 եվրո: Հավաքագրված հարկերը ծախսվում են ներքին շուկան կայունացնելու, ԵՄ-ի սահմաններից դուրս իրացման շուկաներն ընդլայնելու, արտադրանքի որակը բարձրացնելու և տեսականին հարստացնելու նպատակով:

կաթի քվոտաների բաշխման հիմքը ֆերմերի հողամասի մակերեսն է Օրենքով սահմանված է, որ ֆերմերները կարող են սակարկել քվոտաներն իրար մեջ՝ պայմանով, որ երկրում կպահպանվի ընդհանուր քվոտան:Քվոտաների բաշխման հիմք էր կազմում ֆերմերին պատկանող հողամասի մակերեսը: Եթե ֆերմերը որոշում է ընդլայնել իր գործը, ապա նոր հողի գնման կամ վարձակալության հետ մեկտեղ նա ձեռք է բերում լրացուցիչ քվոտա, որն ուղիղ համեմատական է ձեռք բերված         հողամասի մակերեսին

 

Կաթի արտադրությունը Եվրոպայում”

Երկիր Կաթի արտադրությունը հազ. տ Կովերի գլխաքանակը, հազ.
ԵՄ-27 151221 22602
Բելգիա 3151 511
Բուլղարիա 1126 305
Չեխիայի Հանրապետություն 2736 374
Դանիա 4880 579
Գերմանիա 30301 4188
Էստոնիա 692 96
Իռլանդիա 5556 1036
Հունաստան 757 130
Իսպանիա 6488 798
Ֆրանսիա 25116 3664
Իտալիա 11299 1519
Կիպրոս 156 24
Լատվիա 842 164
Լիտվա 1782 350
Լյուքսեմբուրգ 292 45
Հունգարիա 1712 248
Մալթա* 6
Նիդերլանդներ 11851 1504
Ավստրիա 3307 527
Լեհաստան 12414 2446
Պորտուգալիա 1919 242
Ռումինիա 4075 1154
Սլովենիա 602 109
Սլովակիա 928 154
Ֆինլանդիա 2301 282
Շվեդիա 2850 348
Միացյալ Թագավորություն 14088 1800

* Տվյալները բացակայում են: Արտադրության ծավալը շատ փոքր է:

Աղբյուրը` Եվրոստատ:

 

Աղբյուրը`Եվրոստատ:

ԵՄ-27` 2011 թ. մեկ կովի միջին կաթնատվությունը, կգ: 2011 թ.-ին ԵՄում, միջին կաթնատվությունը մեկ կովի հաշվով կազմել է 6693 կգ (2001 թվին` 5585 կգ), ընդ որում` լավագույն և վատթարագույն ցուցանիշների միջև տարբերությունը 4669 կգ է կազմել (նկ. 1): Համեմատության համար ասենք, որ Ռուսաստանում 2011 և 2012 թվերին այդ ցուցանիշը կազմել է, համապատսախանաբար, 4306 և 4521 կգ, իսկ Հայաստանում՝ 2206 և 2182 կգ:

 

Աղբյուրը` Եվրոստատ

ԵՄ-27` կաթի համախառն արտադրության առումով առաջատար երկրների տեսակարար կշիռը: Թեև կաթ արտադրում են Եվրամիության բոլոր պետությունները, սակայն դրանցից միայն 15-ն է կենտրոնացված կաթի Արտադրական ծավալներով առաջատար են Գերմանիան և Ֆրանսիան, որոնք Մեծ Բրիտանիայի, Նիդերլանդների, Իտալիայի և Լեհաստանի հետ միասին արտադրում են հում կաթի ամբողջ ծավալի գրեթե 70 %-ը

Չնայած քվոտաների առկայության, կուտակվում էր մեծ քանակությամբ կաթի ավելցուկ: Կաթի արտադրությունն ավելացնելու անհրաժեշտություն ծագեց միայն մեկ անգամ` 2008 թվականին, երբ համաշխարհային շուկայում առաջացավ կաթնամթերքի դեֆիցիտ և շեշտակի գնաճ: Պարզ դարձավ, որ Եվրամիության արտադրողները ի վիճակի չեն իսկույն ավելացնելու ստացվող կաթի ծավալները, քանի որ ֆերմերների մեծ մասն աշխատանքը կազմակերպել էր ըստ սահմանված քվոտաների: Մինչ հարցը կլուծվեր, դեֆիցիտը վերացավ. այդուհանդերձ, որոշվեց 2009-2013 թվականներին կաթի արտադրությունն ավելացնել տարեկան 1%-ով: Այդ ավելացումը հիմնավորում էին դեպի քվոտաների լիակատար վերացում սահուն անցում կատարելու անհրաժեշտությամբ:

Քվոտայի թերությունները

Սպառողը ստիպված է կաթնամթերքի համար վճարել ավելի բարձր գին, քան քվոտաների համակարգի բացակայության դեպքում էր:

  • Կաթի արտադրության ծավալների արհեստական կրճատման պատճառով տուժում են պանրի եվրոպական արտադրողները:
  • Եվրամիության շուկայում գների բարձրացումը խթանում է լրացուցիչ կաթնամթերքի ներմուծումանը, որի վաճառքից ստացված միջոցները բաժին են հասնում օտարերկրացիներին:

1984 թ.-ին, երբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) 10 անդամ երկրների համար հաստատվեցին քվոտաները, վերամշակվեց 104 մլն տ կաթ: 1997 թվականին այդ ծավալը կրճատվեց մինչև 93 մլն տ: 2011 թվականին Եվրամիության անդամ բոլոր 27 պետությունները արտադրեցին 136 մլն տ խոշոր եղջերավոր անասունի վերամշակված կաթ: Այս չոր թվերի հետևում սոցիալական և էկոլոգիական փոփոխությունների մի ամբողջ պատմություն է այն մասին, թե ինչպես ողջ Եվրոպան զանգվածաբար հրաժարվեց կաթնային անասնապահությունից: Միայն վերջին հինգ տարում Եվրոպայում փակվեց 350 հազար կաթնային ֆերմա: Քվոտան ֆերմերների թվի կրճատման միակ պատճառը չէր, սակայն այն վճռորոշ գործոններից մեկն էր:


Քվոտաների վերացումը

Ի՞նչ տեղի կունենա Եվրամիությունում քվոտաների վերացումից հետո: Եվրոպական փորձագետներն այս հարցին միանշանակ պատասխան չեն տալիս: Այս առումով կա մի կարևոր փաստ. կաթի արտադրության սահմանափակումները կմնան ուժի մեջ, եթե նույնիսկ վերացվեն քվոտաները: Համաձայն, այսպես կոչված, «Կաթնային փաթեթում» (Milk Package) ամրագրված միջոցների` 2020 թվականին մեկ երկրում արտադրված կաթի ծավալը չպետք է լինի ավելին, քան 3,5%-ը, միևնույն ժամանակ այն չպետք է գերազանցի ԵՄ-ում արտադրված կաթի ընդհանուր ծավալը կամ ազգային արտադրության 33%-ը: Լյուքսեմբուրգի, Մալթայի և Կիպրոսի համար, որտեղ կաթի արտադրությունը չի գերազանցում 500 հազար տոննան, չափաքանակը սահմանված է ազգային արտադրության 45%-ի մակարդակով: Այդ սահմանափակող միջոցներն ուղղված են շուկայում կաթ արտադրողների իշխանության ամրապնդմանը:

կաթի արտադրության սահմանափակումները կմնան ուժի մեջ, եթե նույնիսկ վերացվեն քվոտաները

Ինչպես ցանկացած հարկադիր կարգավորում, այնպես էլ երեք տասնամյակի ընթացքում գործող քվոտաների համակարգը էապես աղճատեց շուկայի պատկերը: Այս հանգամանքը ուղղակիորեն դժվարացրեց ապագա իրավիճակի կանխատեսումը: Որոշ պետություններ ամենայն հավանականությամբ կարող էին արտադրել ավելի շատ կաթ, քան թույլատրված էր քվոտաներով, մասնավորապես` Իտալիան, Ավստրիան և Իռլանդիան: Հակառակ դրան` այլ երկրներ քվոտաների շնորհիվ կարողացան ավելացնել իրենց մասնաբաժինը Եվրամիությունում արտադրվող հում կաթի ընդհանուր ծավալում: Ազատ մրցակցային շուկայում նրանք դժվար հասնեին այսպիսի արդյունքի:

Քվոտաների վերացումը կնպաստի երկրների միջև արտադրության վերաբաշխմանը, իսկ երկրի ներսում` վերակազմավորմանը: Դրանից հետո ավելի կարագանա համախմբման միտումը ինչպես կաթի արտադրության, այնպես էլ վերամշակման ոլորտներում: Էժան հումքի այնպիսի մատակարարներ, ինչպիսիք են Գերմանիան և Ֆրանսիան, կարող են շուկային առաջարկել ավելի մեծ քանակությամբ հում կաթ և դրա վերամշակումից ստացված արտադրանք: Շատ բան կախված կլինի համաշխարհային շուկայում տիրող իրավիճակից, ինչպես նաև այն երկրներից, որոնք մտադիր են մոտ ապագայում մտնել ԵՄ-ի կազմի մեջ: Այսօր եվրոպայում ֆերմերներին մտահոգում է, այն հանգամանքը, որ քվոտաների վերացումից հետո նրանք ստիպված կլինեն արտասահմանյան շուկաներում մրցակցել այն երկրների հետ, որտեղ չէին կիրառվում արտահանման քվոտաներ, ինչպես այդ արվում էր Եվրամիությունում: Նրանց մոտ տագնապ է առաջացնում այն փաստը, որ իրենք չեն դիմանա մրցակցությանը:


Քվոտաները, Հայաստանը ու Եվրասիական տնտեսական միությունը

Այն ժամանակ, երբ Եվրոպայում պատրաստվում են ավելացնել կաթի արտադրությունը, մեզ անհրաժեշտ է լրջորեն նախապատրաստվել եվրոպական քվոտաների վերացմանը: Թեև կաթնամթերքի տեսանկյունից եվրոպացիներն առավել հեռանկարային են համարում Չինաստանի և Ռուսաստանի շուկաները, բացառված չէ, որ Հայաստանում նույնպես ներկրվող կաթնամթերքի ծավալները շեշտակիորեն աճեն: Առաջին հերթին պետք է ակնկալել էկոնոմ դասի կաթնամթերքի ներհոսք: Զսպող գործոն, թերևս, կարող է դառնալ Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵԱՏՄ), որտեղ կսկսեն կիրառվել մաքսային նոր տուրքեր: ԵԱՏՄ-ի հիմնական նպատակը միասնական մաքսային տարածքի ստեղծումն է, որի սահմաններում չեն կիրառվում տնտեսական բնույթի մաքսային սակագներ և սահմանափակումներ` բացառությամբ պաշտպանողական, հակագնացման (հակադեմպինգային) և փոխհատուցման հատուկ միջոցների: Տվյալ նպատակին հասնելը հնարավոր դարձավ միացյալ մաքսային սակագին և երրորդ երկրների հետ արտաքին առևտրի կանոններ սահմանելուց հետո:

<table>

 

Երկիր Արտահանում Ներկրում Սալդո
Ռուսաստան 324.407 4.514.536 -4.190.129
Բելառուս 2.294.063 76.588 2.217.475
Ղազախստան 18.038 262.770 -244.732
ԵԱՏՄ 2.636.507 4.853.893 -2.217.386
Հայաստան 2.067 39.545 -37.478

Աղբյուրը` ՌԴ ԴՄԾ, Բելստատ, ՂՀՎԳ, ՀՀ ԱՎՃ

Կաթնամթերքի արտաքին առևտրի հիմնական ցուցանիշները 2013 թ., հազ. ԱՄՆ դոլարԵԱՏՄ անդամ երկրները ստիպված եղան լուծել բազում խնդիրներ նաև կաթի շուկայում, թեև շատ հարցեր մնացին առկախ: Խնդիրների մեծ մասի պատճառն այդ երկրների կաթնային արդյունաբերության, հատկապես կաթնային անասնապահության զարգացածության, տարբեր մակարդակն է: ԵԱՏՄի կաթի  շուկայի արտաքին առևտրի հետ կապված գործարքների 35 տոկոսը բաժին է ընկնում արտադրանքի արտահանմանը, մնացած 65-ը` ներկրմնանը: Պատահական չէ, որ Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Հայաստանում և ԵԱՏՄում, ամբողջությամբ վեցրած, կաթնամթերքի վաճառքի արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը (սալդոն) բացասական է:

Հայաստանում կաթնամթերքի վաճառքի արտաքին առևտուրը տեսանելի ապագայում կկրի զգալի փոփոխություններ, երբ 2015 թվականին սկսեն կիրառվել վերջնական միացյալ մաքսատուրքեր: Դրանք բավականին ցածր են ներկայում գործող տուրքերից, ինչը, անկասկած, կակտիվացնի արտաքին առևտրային գործունեությունն ի հաշիվ Ռուսաստանից և Բելառուսից իրականացվող ներկրումների և Հայաստանից՝ արտահանումների:

 

 Արտասահմանյան մամուլի

 նյութերի հիման վրա կազմեց

  Անդրեյ Արաքսյանցը