Մեր հայրենակիցների կողմից հիմնադրված «Ագրոս հիդրոպոնիքս» ընկերությունը հանձն է առել գտնել այս խնդրի պատասխանները և տալ լուծումներ այն երկրներում, որոնք հիրավի ունեն դրա կարիքը: Նկատի ունենալով փոփոխական և խիստ կլիման, կանաչ կերային տարածքների անմատչելիությունը և դրանց սահամանափակ լինելը, ինչպես նաև կանաչ առվույտախոտում սննդանյութի նվազ պարունակությունը, ընկերությունը ստանձնեց հիդրոպոնիկ եղանակով անասնակերի արտադրության ծրագրի իրականացումը՝ իր առջև նպատակ դնելով գյուղատնտեսության ոլորտում աջակցել ոչ միայն անասնապահության զարգացմանը, այլև արդյունավետության բարձրացմանը: Կարդալ ավելին